Dinotec - perfekcyjna pielęgnacja wody
Dinotec Polska

Mapa strony

Elementy oferty dla użytkownika indywidualnego
Katalog produktów:
Destroydrop » Javascripts » Tree

rozwiń wszystko | zwiń wszystko

Oferta indywidualna:
Baseny prywatne to bez względu na ich wielkość takie baseny, z których korzysta jedna rodzina oraz jej goście.

W Polsce brak jest przepisów, które narzucałyby osobom prywatnym, konkretne wymagania dotyczące sposobu uzdatniania wody basenowej.

Na podstawie praktyki i wieloletnich doświadczeń całej europejskiej branży basenowej warto jednak skorzystać z opracowanych standardów, które są stosowane przez wszystkich poważnych producentów i wykonawców.
Są one publikowane i zalecane w różnej formie, a BSW - Niemiecki Związek Baseniarski (Basen i Wellnes) zebrał je w formie wytycznych nr 1.131.

Według BSW podstawą dobrze funkcjonującego basenu jest optymalnie dobrany zestaw do filtrowania wody basenowej. Dobra filtracja ogranicza maksymalnie ilość cząsteczek organicznych w wodzie basenowej i dzięki temu zwiększa skuteczność dezynfekcji zmniejszając jednocześnie koszty eksploatacji obiektu. Dezynfekcja w basenie prywatnym może odbywać się w sposób dowolny, ręcznie lub automatycznie przy pomocy różnych preparatów chemicznych bądź biologicznych.

Obciążenie basenu Pojemność niecki
  do 30 m3 30 - 50 m3 ponad 50 m3
małe t = 5 h t = 6 h t = 7 h
przeciętne t = 4 h t = 5 h t = 6 h
duże t = 3 h t = 4 h t = 5 h

Formuła: Q= v/t (m3/h)
Oznaczenia:
Q = minimalne natężenie przepływu w m3/h
V = pojemność niecki w m3
t = jednorazowe przewałowanie w godzinach

Tabela przedstawia zależność minimalnego czasu przepływu (t) od pojemności niecki (V) i obciążenia basenu.

minimalne obciążenie =
Rodzina do czterech osób, mała ilość gości, mało drzew, roślin i źródła kurzu w pobliżu basenu. (dotyczy basenów prywatnych)

przeciętne obciążenie =
Rodzina 4-5. osobowa, dodatkowo 1-3. gości kąpiących się, z małą ilością drzew, roślin i źródeł kurzu w pobliżu basenu(dotyczy basenów otwartych). Oddziaływanie czynników otoczenia zewnętrznego - wegetacja roślin zmienne w ciągu roku

duże obciążenie =
Rodzina większa niż 6. osobowa, dodatkowo odpowiednio większa gości kąpiących się, z odpowiednio podwyższonym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

Dodatkowo należy uwzględnić wielkość basenu w stosunku do obciążenia. Małe baseny o pojemności np. 30 m3 dla większej rodziny powinny otrzymać czas przewałowania wody ok. 5-4 h. Przy większym basenie dla takiej samej rodziny czas przewałowania (t) może być dłuższy ok. 7 h. Wydajność filtracji nie powinna być nigdy mniejsza niż 5m3/h.

Przykład:
V = 43m3/t = 5godzin = min. wielkość przepływu = 8,6 m3/h