Dinotec - perfekcyjna pielęgnacja wody
Dinotec Polska

Mapa strony

Serwis
Dinotec Polska
Aktualności Dinotec Polska:
Nowy adres naszej firmy:

Dinotec Polska s.c.
ul. J. Slowackiego 41
28-100 Busko Zdrój

Nowy numer telefonu:
(+48) 603 672 352

Nowe dane adresowe
 
Warunki gwarancji:
Opisane zostały we wszystkich instrukcjach obsługi systemów i urządzeń dostarczanych przez firmę Dinotec GmbH. Wszystkie urządzenia z wyjątkiem niektórych filtrów (5 lat) oraz elektrolizy membranowej (2,5 roku) posiadają 24. miesięczną gwarancję. Dłuższy od tego okres gwarancji jest możliwy i wymaga dodatkowych negocjacji.
Wszelkie roszczenia gwarancyjne są uznawane tylko w przypadku zgodnej z zaleceniami producenta eksploatacji urządzenia oraz zgodnego z nimi montażu urządzenia. Wszystkie te zalecenia i warunki opisane są w instrukcjach montażu i obsługi dostarczanych urządzeń.
Gwarancji nie podlegają części eksploatacyjne takie jak elektrody pomiarowe w przypadku urządzeń pomiarowo-regulujących czy wężyków dozujących w przypadku pomp dozujących. Listy części eksploatacyjnych znajdują się w instrukcjach obsługi.
Podstawą do reklamacji w okresie gwarancji jest dowód zakupu urządzenia.
Po zgłoszeniu usterki w okresie gwarancji oraz konieczności jego naprawy w serwisie Dinotec klient może otrzymać nieodpłatnie (w przypadku uznania gwarancji) urządzenie zastępcze.
Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w katalogu Dinotec 2008.
Przy wysyłce urządzenia do naprawy gwarancyjnej należy dołączyć wypełniony formularz naprawy gwarancyjnej (patrz załącznik).
Formularz naprawy serwisowej
Formularz naprawy serwisowej (j. niemiecki)